Żywność modyfikowana genetycznie

Żywność modyfikowana genetycznie 
oznacza żywność zawierającą, składającą się lub produkowana z organizmów modyfikowanych genetycznie

 

Organizm Genetycznie Modyfikowany – z ang. genetically modified organizm oznacza organizm, którego materiał genetyczny został zmieniony w sposób inny, niż w drodze naturalnego rozmnażania lub krzyżowania.

Obecnie w zakresie żywności genetycznie modyfikowanej w Unii Europejskiej obowiązują następujące akty prawne:

  • rozporządzenie 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i środków żywienia zwierząt (Dz.U. UE L 268 z 18.10.2003)
  • rozporządzenie 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r. w sprawie zdolności do identyfikacji i oznakowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz zdolności do identyfikacji produktów żywnościowych i paszowych wytworzonych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. UE L 268 z 18.10.2003)
Co się modyfikuje i dlaczego?

Produkty pochodzenia roślinnego - kukurydza, soja, rzepak i bawełna

Rośliny, które  podlegają modyfikacjom genetycznym mają głównie na celu:
  • uzyskanie przez nie odporności na insekty, wirusy, określone herbicydy o szerokim spektrum działania;
  • uzyskanie przez nie odporności na suszę, wysokie zasolenie gleby, nadmiar wody co umożliwiłoby ich uprawę w niekorzystnych warunkach klimatyczno-glebowych;
  • lepsze przystosowanie do warunków transportu i składowania;
  • poprawę wartości odżywczej i sensorycznej (zwiększona zawartość białek, aminokwasów niezbędnych, witamin, składników mineralnych, lepszy skład kwasów tłuszczowych, zmniejszenie zawartości substancji toksycznych, alergizujących).
Najwięcej upraw roślin transgenicznych jest w USA, Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Chinach i Południowej Afryce.
Czy żywność GMO musi być oznakowana?

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz. U. L 268 z 18.10.2003) oznakowania wymagają produkty zawierające GMO w ilości większej niż 0,9%. W takim przypadku na opakowaniu produktu powinna znajdować się informacja: „Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie” lub „Ten produkt zawiera zmodyfikowany genetycznie (nazwa organizmu)”.