System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF)

jest systemem służącym do wymiany informacji pomiędzy organami urzędowej kontroli, o żywności, paszy i materiałach do kontaktu z żywnością, potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska i działaniach następczych prowadzonych w wyniku zidentyfikowania takich produktów.

 

RASFF został ustanowiony w celu szybkiego przekazywania informacji do Komisji Europejskiej  oraz wszystkich państw członkowskich o zagrożeniach związanych ze środkami spożywczymi, paszami oraz materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

 

System stanowi skuteczne narzędzie wymiany informacji dotyczących podjętych działań w odniesieniu do stwierdzonego ryzyka dla zdrowia konsumenta, co jest szczególnie istotne dla organów kontrolnych w państwach członkowskich.

Informacje o niebezpiecznej żywności oraz materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgłaszanych do systemu RASFF są publikowane przez Komisję Europejską na stronie internetowej,  tak aby każdy konsument mógł śledzić aktualne doniesienia.

Konsumenci mogą korzystać również z nowego narzędzia – Portalu dla Konsumentów, który przedstawia najnowsze informacje na temat wycofanej w państwach UE żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz ostrzeżenia dotyczące zdrowia publicznego, wydawane przez organy ds. bezpieczeństwa żywności. Za pomocą tego narzędzia konsumenci mogą zidentyfikować żywność oraz materiały do kontaktu z żywnością, które zostały zgłoszone do systemu, co umożliwi im dokonywanie bardziej świadomych wyborów.

W internetowej bazie danych portal RASFF zawarto skrócone informacje dot. powiadomień RASFF, bez danych umożliwiających identyfikację produktu, producenta itd., które są przeznaczone wyłącznie dla potrzeb urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.