Suplementy diety

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi nadzór nad wprowadzaniem do obrotu oraz warunkami sprzedaży, znakowaniem, prezentacją i reklamą suplementów diety.
Suplement diety

to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego;

Suplementy diety powinny spełniać wymagania wszystkich regulacji prawnych dotyczących żywności m.in. w zakresie: znakowania, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, substancji dodatkowych, zanieczyszczeń. Szczegółowe wymagania odnoszące się do składu i oznakowania suplementów diety określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu i oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2018 poz. 1951).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia suplementy diety podlegają obowiązkowi powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestracja aptek

W dniu 22 września 2008r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, pomiędzy  Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Szczecinie i  Państwowym Wojewódzkim Inspektorem  Sanitarnym w Szczecinie, zostało zawarte „Porozumienie o współpracy organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie zachodniopomorskim”.

Porozumienie zapewnia prawidłowe zasady postępowania w stosunku do podmiotów gospodarczych, podlegających wspólnemu nadzorowi ww. organów, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego (w tym szczególnie apteki ogólnodostępne, punkty apteczne oraz sklepy zielarsko-medyczne) suplementami diety lub żywnością dla określonych grup, tj.  preparatami do początkowego żywienia niemowląt i preparatami do dalszego żywienia niemowląt, produktami zbożowymi przetworzonymi i inną żywnością dla dzieci, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, środkami spożywczymi zastępującymi całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.

Respektując wzajemne zakresy zadań i uprawnień obu inspekcji, określonych obowiązującymi przepisami ustaw kompetencyjnych, Państwowa Inspekcja Sanitarna w przypadku podmiotów objętych ww. porozumieniem, prowadzi ich rejestrację.

W świetle powyższego przedsiębiorcy prowadzący apteki, punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarsko-medyczne, zobligowani są zwrócić się do terenowo właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o ich rejestrację

* wzór wniosku - załącznik  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzoru dokumentów dot. rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej