Ocena stanu sanitarnego

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa zachodniopomorskiego za 2019 rok