Ocena stanu sanitarnego

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2019r.