BIP GOV
BIP Warunki obrotu..mi i suszonymi Warunki obrotu grzy..wieżymi i suszonymi


Warunki obrotu grzybami świeżymi i suszonymi

W związku  z rozpoczęciem sezonu zbierania  grzybów w lesie, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje, że każda osoba sprzedająca grzyby zebrane  w lesie, musi uzyskać atest  wydany przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów świeżych.

W czasie  sezonu grzybowego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz we wszystkich  Powiatowych  Stacjach Sanitarno- Epidemiologicznych  dostępne są wykazy  osób  klasyfikatorów grzybów  i grzyboznawców z terenu województwa zachodniopomorskiego. Każdemu zainteresowanemu udziela się fachowej, wyczerpującej  informacji  na tematy  związane ze zbieraniem  grzybów i wprowadzaniem ich do obrotu handlowego, oraz o możliwości  uzyskania atestów  na grzyby świeże i suszone. 

W okresie trwania sezonu grzybowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Szczecinie pełniony jest dyżur przez grzyboznawcę oraz klasyfikatorów grzybów w zakresie konsultacji.

Warunki, jakie należy spełnić przy obrocie grzybami zawarte są w:

 1. Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. 2010, Nr 136, poz. 914 z póź. zm.);
 2. Rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz  uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011, Nr 115, poz. 672).

W/w rozporządzenie informuje, iż:
§ 3. 1. Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych, oraz podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa grzybów, zwane dalej są obowiązane posiadać atesty na grzyby:

 1. świeże, których ocena pod kątem spełniania wymagań określonych w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jest dokonywana przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów;
 2. suszonych, pozyskiwanych z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, których ocena pod kątem spełniania wymagań określonych w art. 42 ust. 3 ustawy jest dokonywana przez grzyboznawcę.
 3. Zakłady przetwórcze są obowiązane zapewnić nadzór grzyboznawcy nad procesem technologicznym przetwórstwa grzybów.

§ 4. 1. Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu:

 1. wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach;
 2. pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.

§ 5. 1. Wzór atestu na grzyby świeże określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 1. Wzór atestu na grzyby suszone określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. Grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, przeznaczone bezpośrednio dla konsumenta finalnego, są wprowadzane do obrotu w opakowaniu.

Do sprzedaży  grzybów przez Internet  zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zgodnie z nimi  na terenie Unii Europejskiej  można  prowadzić  sprzedaż grzybów np.. suszonych i marynowanych   na odległość tj. portal internetowy. Zgodnie z prawem każda osoba  prowadząca  sprzedaż żywności w tym grzybów, jest zakładem spożywczym, który musi zostać zarejestrowany w właściwym terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej . Należy pamiętać, że osoba  sprzedająca grzyby w sieci, musi uzyskać również  atest  wystawiony przez klasyfikatora ( na grzyby świeże) lub grzyboznawcę na grzyby suszone i przetworzone. 

Wymagania sanitarne do pomieszczeń w punktach skupu grzybów surowych:

 • powinno być wydzielone, czyste, przewiewne, bez obcych zapachów, zabezpieczone przed dostępem insektów i gryzoni,
 • nawierzchnia powinna być cała, równa, utwardzona, umożliwiająca utrzymanie higieny,
 • ściany białkowane lub malowane w jasnych kolorach.

Ponadto obiekt należy wyposażyć w:

 • sprzęt do utrzymania higieny osobistej (zbiornik z wodą, ręcznik, mydło),
 • sprzęt do utrzymania czystości pomieszczenia (wiadra, szczotki, ścierki),
 • pojemniki na odpady powinny być zabezpieczone przed szkodnikami,
 • wagi i skrzynki do tego celu powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym,
 • w danym pomieszczeniu nie należy wykonywać czynności innych niż przewidziane.

Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających w swoim składzie grzyby zawarty jest w załączniku nr 1

Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora
grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011r. Nr 115, poz. 672):s

 1. boczniak ostrygowaty - Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.;
 2. borowik szlachetny (prawdziwek wszystkie odmiany) - Boletus edulis Bull.;
 3. czubajka kania - Macrolepiota procera (Scop.) Singer;
 4. gąska zielonka (zielona) - Tricholoma equestre (L.) P. Kumm.;
 5. kolczak obłączasty - Hydnum repandum L.;
 6. koźlarz babka (wszystkie odmiany) - Leccinum scabrum (Bull.) Gray;
 7. koźlarz czerwony (wszystkie odmiany) - Leccinum rufum (Schaeff.) Kreisel;
 8. koźlarz grabowy - Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara;
 9. lejkowiec dęty - Craterellus cornucopioides (L.) Pers.;
 10. lejkówka wonna - Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.;
 11. łuskwiak nameko - Pholiota nameko (T. Itô) S. Ito et S. Imai;
 12. łuszczak zmienny - Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer et A. H. Sm.,

pochodzący wyłącznie z uprawy:

 1. maślak pstry - Suillus variegatus (Sw.) Kuntze;
 2. maślak sitarz - Suillus bovinus (Pers.) Roussel;
 3. maślak ziarnisty - Suillus granulatus (L.) Roussel;
 4. maślak zwyczajny - Suillus luteus (L.) Roussel;
 5. maślak żółty - Suillus grevillei (Klotzsch) Singer;
 6. mleczaj późnojesienny (jodłowy) - Lactarius salmonicolor R. Heim et Leclair;
 7. mleczaj rydz - Lactarius deliciosus (L.) Gray;
 8. mleczaj smaczny - Lactarius volemus (Fr.) Fr.;
 9. mleczaj świerkowy - Lactarius deterrimus Gröger;
 10. opieńka miodowa - Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.;
 11. piaskowiec kasztanowaty - Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.;
 12. piaskowiec modrzak - Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél.;
 13. pieczarka dwuzarodnikowa (ogrodowa) - Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
 14. pieczarka lśniąca - Agaricus silvaticus Schaeff., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
 15. pieczarka ogrodowa - Agaricus hortensis Pers., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
 16. pieczarka polna - Agaricus campestris L., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
 17. pieczarka miejska (szlachetna) - Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
 18. pieczarka zaroślowa - Agaricus silvicola (Vittad.) Peck, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
 19. pieprznik jadalny (kurka) - Cantharellus cibarius Fr.;
 20. płachetka kołpakowata - Rozites caperatus (Pers.) P. Karst.;
 21. pochwiak wielkopochwowy (pochwiasty) - Volvariella volvacea (Bull.) Singer;
 22. podgrzybek brunatny - Xerocomus badius (Fr.) Kühner;
 23. podgrzybek zajączek - Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.;
 24. podgrzybek złotawy - Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.;
 25. trufla czarnozarodnikowa - Tuber melanosporum Vittad.;
 26. trufla letnia - Tuber aestivum (Wulfen) Spreng.;
 27. trufla zimowa - Tuber brumale Vittad.;
 28. trzęsak morszczynowaty - Tremella fuciformis Berk.;
 29. twardziak (Shii-take) - Lentinus edodes (Berk.) Singer;
 30. twardzioszek przydrożny - Marasmius oreades (Bolton) Fr.;
 31. ucho bzowe - Hirneola auricula-judae (Bull.) Berk.;
 32. uszak gęstowłosy (grzyby mun) - Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.

Zasady prawidłowego zbierania grzybów:

 • na pierwsze grzybobranie lepiej wybrać się z doświadczonym grzybiarzem oraz korzystać z pomocy atlasów grzybowych, porównując znalezione grzyby z rysunkami lub zdjęciami i opisem,
 • niedoświadczonym amatorom grzybów radzę zbierać tylko gatunki grzybów o spodzie kapelusza w postaci rurek, czyli tzw. gąbki,
 • grzyby zbieramy do przewiewnych koszy lub łubianek,
 • nie zbierać grzybów do worków plastikowych czy reklamówek, ponieważ grzyby łatwo się w nich łamią, kruszą i zaparzają, a wtedy nawet w jadalnych grzybach mogą się wytworzyć substancje szkodliwe dla zdrowia,
 • nie należy zbierać grzybów zbyt młodych i niedojrzałych, ponieważ takie okazy mogą jeszcze nie mieć wykształconych wszystkich cech charakterystycznych do ich jednoznacznej identyfikacji. Nie przestrzeganie tej zasady jest m.in. przyczyną spożywania muchomora sromotnikowego jako gołąbka zielonawego lub trawiastego czy też gąskę zielonkę oraz czubajkę kanię (sowa),
 • nie zbierać grzybów zbyt starych, zaczerwionych, tj. zarobaczonych, nadjedzonych przez ślimaki, nasączonych wodą czy zapleśniałych, ponieważ mogą być niebezpieczne dla zdrowia a pozostawione w lesie rozsieją zarodniki,
 • zbierać należy tylko grzyby zdrowe i te, które osiągnęły właściwą wielkość,
 • grzyby wykręcamy z podłoża tak, żeby nie uszkodzić grzybni i po sprawdzeniu oczyszczamy a następnie przycinamy trzony ( układamy w koszyku trzonami w dół ),
 • zbierać należy tylko te grzyby, co do których nie mamy najmniejszych wątpliwości, że są jadalne przypadku grzybów mających po spodniej stronie kapelusza blaszki podstawa trzonu może posiadać cechy niezbędne do identyfikacji grzyba, np. charakterystyczny kształt, pochwę lub inne zabarwienie. Dlatego grzyby te zostawiamy w całości w celu sprawdzenia wątpliwości, że są jadalne.

Postępowanie przy podejrzeniu zatrucia grzybami.

 • przy pierwszych objawach zatrucia jak: wymioty, biegunka które wystapiły od zjedzenia  grzybów po 3,6,a nawet 24 h (te ostatnie  zatrucia są najgroźniejsze) należy zgłosić się do lekarza lub do szpitala!
 • Nie leczyć się domowymi sposobami!
 • Natychmiast sprowokować wymioty, poprzez wypicie ciepłej wody z solą (dorośli 200-300 ml, dzieci 100 ml wody lekko osolonej) i podrażnienie tylnej ściany gardła
 • Zabezpieczyć ten materiał (wymiociny, popłuczyny) oraz resztki niespożytej potrawy i obierzyny do badania mikologicznego. Pozwoli to na precyzyjną diagnozę.
 • Wszystkie osoby, które jadły to samo danie, powinny poddać się kontroli lekarskiej, nawet jeśli (jeszcze) nie odczuwają żadnych dolegliwości.
 • Nie należy choremu podawać alkoholu oraz mleka (tłuszcze ułatwiają wchłanianie niektórych substancji toksycznych do krwi).

Należy pamiętać jeszcze o fakcie, iż grzybów niektórym osobom podawać nie należy, a są to:

 • chorzy na nerki, wątrobę, żołądek,
 • uczuleni na grzyby,
 • małe dzieci,
 • osoby w podeszłym wieku.

Grzyby zawierają  dużo substancji  chitynowych  co powoduje, że są one ciężkostrawne. Grzyby jadalne, ale przechowywane  w foliowych torbach  zwłaszcza zbierane po deszczu  mogą również  spowodować zatrucie pokarmowe, ponieważ  rozwijają się w nich  bakterie chorobotwórcze.

Ponadto, w przypadku spożywania np. czernidlaka pospolitego nie można spożywać alkoholu, gdyż mogą wystąpić działania niepożądane, tj. zaczerwienienie twarzy, przyspieszone bicie serca, duszności. Objawy te zanikają po kilku godzinach, jednakże powtarzają się po ponownym wypiciu alkoholu przez kolejne 3 dni.

Autorzy:
Ewa Powała
Ewa Usielska


TAGI : grzyby
Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 20866
 • Data opublikowania : 2011-07-19 10:11:22
 • Data ostatniej modyfikacji : 2013-09-12 11:08:55
 • Informację wprowadził : Szewczyk Marcin
 • Odpowiedzialny za treść : Szołomicka Krystyna
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2013

Wersja serwisu 0.1.12, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.