BIP GOV
BIP Dział Laborato..y w Szczecinie Kierownik Oddziału ..yjnego w Szczecinie

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinie

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinie
mgr inż. M. Herasymowicz-Bąk
tel. 91 462 40 60 wew 129
e-mial: m.bak@wsse.szczecin.pl

Oddział Laboratoryjny w Szczecinie  jest częścią Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie i wspomaga działalność kontrolną, głównie poprzez wykonywanie badań i pomiarów.
W skład Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinie  wchodzą cztery Laboratoria:

  • Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych
  • Laboratorium Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
  • Laboratorium Epidemiologii
  • Laboratorium Badań Mikrobiologicznych

Oddział Laboratoryjny w Szczecinie od  dnia 6 sierpnia 2004r posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie o numerze AB 515  który potwierdza spełnienie przez laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz kompetencji technicznych do wykonywania badań.
Zakresem akredytacji objęte są badania: fizyko - chemiczne i mikrobiologiczne wody, fizyko- chemiczne i mikrobiologiczne środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, mikrobiologii medycznej, czynników występujących na stanowisku pracy oraz  z zakresu higieny radiacyjnej. Zakres akredytacji - kliknij tutaj

W Oddziale  Laboratoryjnym w Szczecinie zatrudniony jest  wysoko wykwalifikowany,  kompetentny i doświadczony personel. Wysoki poziom fachowości personelu utrzymywany jest przez systematyczne wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia.
Miarodajnym elementem potwierdzającym kompetencje personelu i wysoką jakość świadczonych usług potwierdzana jest poprzez systematyczny udział laboratorium w krajowych i zagranicznych  badaniach biegłości.Badania i pomiary w wykonywane są zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami oraz na podstawie własnych procedur badawczych z wykorzystaniem nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu analitycznego. Nie podejmuje się wykonywania badań metodami nie gwarantującymi poprawności wyników.

Oddział  Laboratoryjny  w Szczecinie nie angażuje się w działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności i  rzetelności. Przestrzega procedur w tym zachowania poufności, ochrony praw własności i praw klienta do składania skarg.

Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 30897
  • Data opublikowania : 2014-01-29 07:44:41
  • Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-16 13:13:39
  • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Szczęsny Piotr
  • Informację wprowadził : Nikończuk Paweł
  • Odpowiedzialny za treść : Herasymowicz-Bąk Mirosława
  • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2013

Wersja serwisu 0.1.12, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.