BIP GOV
BIP Wiadomości :: Aktualności Rekomendowane zasad..rząt zarażonych ASF
Lista artykułów

Rekomendowane zasady postępowania w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na grzebowiska zwierząt zarażonych ASF

Rekomendowane zasady postępowania w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na grzebowiska zwierząt zarażonych ASF

Przy wyborze miejsc przeznaczonych na grzebowiska należy uwzględnić:

 1. Stosowną odległość od zabudowy mieszkaniowej oraz szkół, szpitali, żłobków, przedszkoli oraz innych budynków użyteczności publicznej. Lokalizacja powinna być dostatecznie odległa, ale jednocześnie dość bliska, aby doraźnie w krótkim okresie czasu możliwe było ewentualne unieszkodliwienie dużej ilości martwych zwierząt.
 2. Nieprzepuszczalność podłoża (celem uniknięcia ryzyka przedostania się substancji oraz patogenów zawartych w zwłokach do środowiska wodno-gruntowego).
 3. Bezpieczną odległość od zbiorników wód powierzchniowych oraz cieków wodnych tak, aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie było zlokalizowane na terenach zalewowych, czy terenach zlewni bezpośredniej.
 4. Bezpieczną odległość od ujęć wód podziemnych i powierzchniowych służących do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia tak, aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie miało wpływu na pogorszenie jakości ujmowanej wody.

Bezpieczną odległość od kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz obszarów przeznaczonych do celów rekreacyjnych, tak aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Lokalizacja miejsc unieszkodliwiania zarażonych martwych zwierząt powinna być zgodna z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przed zatwierdzeniem lokalizacji należy uwzględnić poniższe aspekty:

 1. Wyznaczenie miejsca jako grzebowiska zwierząt powinno nastąpić w ramach współdziałania przedstawicieli gmin, powiatów, powiatowych lekarzy weterynarii, Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
 2. Miejsce przeznaczone na grzebowiska zwierząt zarażonych ASF powinno posiadać stanowisko:
  • geologa powiatowego w zakresie szczegółowych informacji geologicznych w odniesieniu do danego terenu,
  • powiatowych lekarzy weterynarii w szczególności w zakresie stanowiska w odniesieniu do odległości od miejsc prowadzenia hodowli oraz zabezpieczenia terenu przed dostępem zwierząt wszystkożernych i mięsożernych
  • państwowego inspektora sanitarnego w zakresie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, w tym potencjalnego wpływu na jakość wody do spożycia, wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.
 3. Sprawne i szybkie zajęcie stanowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie możliwe będzie po przekazaniu poniższych informacji:
  • współrzędne geograficzne miejsca,
  • dane ewidencyjne,
  • informacje o najbliższej zabudowie mieszkaniowej,
  • rodzaj i przepuszczalność gruntów,
  • odległość od głównych zbiorników wód podziemnych,
  • odległość od ujęć wód podziemnych i powierzchniowych służących do zaopatrzenia zbiorowego w wodę,
  • odległość od płynących i stojących wód powierzchniowych,
  • informacje o zlokalizowanych w okolicach kąpieliskach imiejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz obszarach przeznaczonych do celów rekreacyjnych,
  • informacje o lokalizacji terenów przyrodniczych prawnie chronionych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraża gotowość pomocy merytorycznej w zakresie posiadanych danych oraz wiedzy na temat potencjalnego wpływu lokalizacji grzebowiska na środowisko.

Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 1414
 • Data opublikowania : 2016-10-07 13:35:50
 • Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-13 11:41:46
 • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Szczęsny Piotr
 • Informację wprowadził : Szczęsny Piotr
 • Odpowiedzialny za treść : Miluch Andrzej
 • Podmiot udostępniający informację : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2013

Wersja serwisu 0.1.12, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.