BIP GOV
BIP Wiadomości :: Aktualności Kontrole basenów - wakacje 2018r.
Lista artykułów

Kontrole basenów - wakacje 2018r.

W lipcu i sierpniu 2018 r. w powiatach nadmorskich pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdowało się łącznie 221 obiektów wyposażonych w niecki basenowe, w tym 144 kryte, 57 odkryte, 17 mieszanych oraz w 3 Aquaparki. 

W lipcu i sierpniu 2018 r. w powiatach nadmorskich tj. kołobrzeskim, kamieńskim, gryfickim, koszalińskim, sławieńskim, oraz w m. Świnoujście, skontrolowano jakość wody w 120 basenach kąpielowych. Pobranych zostało łącznie 1 011 próbek wody, w tym 184 przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pozostałe 827 próbki pobrane zostały przez zarządzających obiektami w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody.

Badania ww. próbek wody w 76 (7,5%) przypadkach wykazały wyniki niezgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, tj.

  1. w zakresie fizykochemicznej jakości wody w 50 próbkach. Zanieczyszczenia fizykochemiczne dotyczyły przekroczenia chloru związanego, chloroformu, Σ THM lub mętności.
  2. w zakresie mikrobiologicznej jakości wody w 26 próbkach. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne dotyczyły przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 36oC, Escherichii coli, bakterii Legionella sp. oraz najczęściej Pseudomonas aeruginosa. 

W związku z powyższym w lipcu i sierpniu 2018 r. właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni wydali łącznie:

  • 24 decyzje administracyjne zakresie jakości wody niespełniającej wymagań lub braku zapisów dot. pomiarów parametrów w niecce basenowej lub braku komunikatu informującego o ostatniej ocenie jakości wody na pływali wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
  • 17 decyzji - rachunków na łączną kwotę 4 805,02 zł.

W przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydawał decyzję administracyjną. Unieruchomienie basenów następowało najczęściej z powodu mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody basenowej. Najczęściej stwierdzane zanieczyszczenie mikrobiologiczne dotyczyło obecności bakterii Pseudomonas aeruginosa, ogólnej liczby mikroorganizmów w 36oC .

Działania naprawcze prowadzone przez zarządców obiektów w celu poprawy jakości wody najczęściej obejmowały przegląd techniczny oraz prowadzenie skutecznej dezynfekcji wody w niecce i instalacji technologicznego obiegu. Spust całości wody do kanalizacji, czyszczenie i dezynfekcję niecek, zbiornika przelewowego. Jako przyczynę występowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody najczęściej wskazywano niespełnienie wymagań higienicznych w zakresie prawidłowej eksploatacji pływalni oraz brak przestrzegania rygorów sanitarnych i przeciwepidemicznych przez osoby kąpiące się lub personel.

Za zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się osób zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w przypadku pływalni odpowiedzialna jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym zakresie oraz właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta), zwani „zarządzającym obszarem wodnym”.

Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 126
  • Data opublikowania : 2018-09-14 14:31:24
  • Data ostatniej modyfikacji : 2018-09-24 10:54:38
  • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Szczęsny Piotr
  • Informację wprowadził : Wierzchowski Mariusz
  • Odpowiedzialny za treść : Kapłan Małgorzata
  • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2013

Wersja serwisu 0.1.12, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.