BIP GOV
BIP Dział Laborato..y w Szczecinie Kierownik Oddziału ..yjnego w Szczecinie

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinie

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinie
mgr inż. M. Herasymowicz-Bąk
tel. 91 462 40 60 wew 129
e-mial: m.bak@wsse.szczecin.pl

Oddział Laboratoryjny w Szczecinie  jest częścią Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie i wspomaga działalność kontrolną, głównie poprzez wykonywanie badań i pomiarów.
W skład Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinie  wchodzą cztery Laboratoria:

 • Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych
 • Laboratorium Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
 • Laboratorium Epidemiologii
 • Laboratorium Badań Mikrobiologicznych

Oddział Laboratoryjny w Szczecinie od  dnia 6 sierpnia 2004r posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie o numerze AB 515  który potwierdza spełnienie przez laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz kompetencji technicznych do wykonywania badań.
Zakresem akredytacji objęte są badania: fizyko - chemiczne i mikrobiologiczne wody, fizyko- chemiczne i mikrobiologiczne środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, mikrobiologii medycznej, czynników występujących na stanowisku pracy oraz  z zakresu higieny radiacyjnej. Zakres akredytacji - kliknij tutaj

 

Oddział  Laboratoryjny  w Szczecinie nie angażuje się w działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności i  rzetelności. Przestrzega procedur w tym zachowania poufności, ochrony praw własności i praw klienta do składania skarg.

MISJA – do czego zostaliśmy powołani

Misją Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinie jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1989)

WIZJA –kim chcemy być, jakie mamy aspiracje

Laboratorium badawczym świadczącym wysokiej jakości usługi tj. dostarczającym  rzetelnych, wiarygodnych oraz użytecznych dla klientów wyników  badań przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych standardów etycznych .

PRIORYTETY STRATEGICZNE – w jaki sposób wypełnimy misję?            

 • Posiadamy  kompetentny, dysponujący specjalistyczną wiedzą personel;
 • Dysponujemy odpowiednią do wykonywanych badań i pomiarów bazą laboratoryjną;
 • Dostosowujemy zakres wykonywanych badań do wymagań aktualnych aktów prawnych i wymagań kienta;
 • Uczestniczymy  w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych;
 •  Poddajemy się ocenom  organizacji zewnętrznych.
Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 48884
 • Data opublikowania : 2014-01-29 07:44:41
 • Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-21 09:45:54
 • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Marsula Rafał
 • Informację wprowadził : Nikończuk Paweł
 • Odpowiedzialny za treść : Herasymowicz-Bąk Mirosława
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2013

Wersja serwisu 0.1.12, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.