Komunikat Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. ogniska oraz zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim. Stan na 12.08.2019r.

with Brak komentarzy

Komunikat ZPWIS w Szczecinie nt. zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim – stan na dzień 12 sierpnia 2019 r.   W okresie od 05.08-11.08.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego nie zgłoszono nowych … czytaj

Informacja z przebiegu wypoczynku zorganizowanego na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie od 24 czerwca do 1 sierpnia 2019 r.

with Brak komentarzy

W okresie od 24 czerwca do 1 sierpnia 2019r. na terenie województwa zachodniopomorskiego organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgłosili organizację 3201 turnusów, w tym 2112 w obiektach hotelowych lub innych obiektach świadczących usługi, 467 w obiektach używanych okazjonalnie do … czytaj

Komunikat Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. ogniska oraz zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim. Stan na 05.08.2019r.

with Brak komentarzy

Komunikat ZPWIS w Szczecinie nt. zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim – stan na dzień 05 sierpnia 2019 r.   W okresie od 29.07- 04.08.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie … czytaj

Aktualizacja z dnia 16.08.2019: Z Inspekcją Sanitarną się znam i bezpiecznie wypoczywam

with Brak komentarzy

Wakacje już się rozpoczęły, a wraz z wakacjami cykl naszych  wyjazdów nad morze w ramach akcji „Z Inspekcją Sanitarną się znam i bezpiecznie wypoczywam”. Pierwszą plażą jaką odwiedzliśmy w tym roku była plaża w Świnoujściu. Na stoisku odwiedziło nas sporo … czytaj

Zagrożenia zdrowotne i epidemiologiczne w związku z pożarami składowiska śmieci

with Brak komentarzy

Jednym z większych problemów jaki wiąże się ze spalaniem odpadów niebezpiecznych, jest powstawanie podczas spalania i bezpośrednio po nim nowych, często równie toksycznych substancji – tzw. produktów niezupełnego spalania (PICs). Pośród tych PICs, które zostały zidentyfikowane, za największe zagrożenie dla … czytaj

Komunikat Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. ogniska oraz zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim. Stan na 29.07.2019r.

with Brak komentarzy

Komunikat ZPWIS w Szczecinie nt. zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim – stan na dzień 29 lipca 2019 r.   W okresie od 22.07-28.07.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego nie zgłoszono nowych … czytaj

Komunikat Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. ogniska oraz zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim. Stan na 22.07.2019r.

with Brak komentarzy

Komunikat ZPWIS w Szczecinie nt. zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim – stan na dzień 22 lipca 2019 r.   W okresie od 15.07-21.07.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego nie zgłoszono nowych … czytaj

Zajęcia edukacyjne z najmłodszymi na półkoloniach

with Brak komentarzy

W ramach „Bezpiecznych wakacji” poza stoiskami profilaktycznymi na plażach i kąpieliskach systematycznie prowadzone są zajęcia z dziećmi dotyczące bezpiecznego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć w szkole. Pracownicy Oddziału OZiPZ  WSSE w Szczecinie przypominają najmłodszym uczestnikom półkolonii, że nie można … czytaj

Informacja z przebiegu wypoczynku zorganizowanego na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie od 24.06 do 08.07.2019 r.

with Brak komentarzy

W okresie od 24 czerwca do 8 lipca 2019 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 166 kontroli, w trakcie których oceniono warunki sanitarno – higieniczne na 140 turnusach zorganizowanych w obiektach na terenie województwa zachodniopomorskiego, tj.: 75 turnusów w obiektach … czytaj

Komunikat Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy odnoszący się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE

with Brak komentarzy

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w związku z decyzją podjętą na 91 posiedzeniu wydała komunikaty (V i VI) odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub … czytaj

1 2 3 4 10
Wielkość czcionki
Kontrast