Bezpieczne Wakacje 2019

with Brak komentarzy

Bezpieczne Wakacje 2019

W dniu 26.06.2019 r. oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie rozpoczął akcję edukacyjną Bezpieczne Wakacje 2019 w ramach kampanii profilaktyczno – informacyjnej pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” organizując na terenie Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego Arkonka punkt informacyjno-edukacyjny w ramach którego dzieci i młodzież zapoznała się ze szkodliwymi skutkami używania nowych narkotyków oraz mieli możliwość przymierzenia narko- i alkogogli.

Przygotowano także liczne zagadki i quizy o zdrowiu dla najmłodszych oraz materiały edukacyjno-informacyjne o tematyce bezpiecznego wypoczynku, profilaktyki używania tytoniu.

Udzielano również poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia oraz wykonywano pomiary:

  • ciśnienia tętniczego krwi;
  • zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu;
  • analizy składu masy ciała.
 Akcje te będą prowadzone cyklicznie na terenie szczecińskich kąpielisk tj. Dziewoklicz, Głębokie, w Dąbiu, Arkonka.