Informacja z przebiegu wypoczynku zorganizowanego na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie od 24 czerwca do 1 sierpnia 2019 r.

with Brak komentarzy

W okresie od 24 czerwca do 1 sierpnia 2019r. na terenie województwa zachodniopomorskiego organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgłosili organizację 3201 turnusów, w tym 2112 w obiektach hotelowych lub innych obiektach świadczących usługi, 467 w obiektach używanych okazjonalnie do … czytaj

Informacja z przebiegu wypoczynku zorganizowanego na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie od 24.06 do 08.07.2019 r.

with Brak komentarzy

W okresie od 24 czerwca do 8 lipca 2019 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 166 kontroli, w trakcie których oceniono warunki sanitarno – higieniczne na 140 turnusach zorganizowanych w obiektach na terenie województwa zachodniopomorskiego, tj.: 75 turnusów w obiektach … czytaj

Podsumowanie Akcji Ważenia Tornistrów

with Brak komentarzy

W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży dzień 1 października 2018r. został ogłoszony „Ogólnopolskim Dniem Tornistra” i zainicjował akcję prowadzoną przez pracowników Oddziału OZiPZ wspólnie z pionem Higieny Dzieci i Młodzieży, w trakcie których dokonywano pomiarów wagi … czytaj

Wielkość czcionki
Kontrast