Komunikat Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. ogniska oraz zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim. Stan na 12.08.2019r.

with Brak komentarzy

Komunikat ZPWIS w Szczecinie nt. zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim – stan na dzień 12 sierpnia 2019 r.   W okresie od 05.08-11.08.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego nie zgłoszono nowych … czytaj

Komunikat Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. ogniska oraz zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim. Stan na 05.08.2019r.

with Brak komentarzy

Komunikat ZPWIS w Szczecinie nt. zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim – stan na dzień 05 sierpnia 2019 r.   W okresie od 29.07- 04.08.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie … czytaj

Komunikat Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy odnoszący się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE

with Brak komentarzy

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w związku z decyzją podjętą na 91 posiedzeniu wydała komunikaty (V i VI) odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub … czytaj

Zalecenia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla szpitali woj. zachodniopomorskiego w związku z zagrożeniem wystąpienia zachorowań na odrę

with Brak komentarzy

Zalecenia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dla szpitali woj. zachodniopomorskiego w związku z zagrożeniem wystąpienia zachorowań na odrę   Sporządzone na podstawie zaleceń ACIP dostępnych na stronie internetowej: profilaktyka poekspozycyjna chorób zakaźnych postępowanie w przypadku kontaktu z chorym na chorobę zakaźną … czytaj

Szczepienia przeciwko odrze – informacja dla osób dorosłych

with Brak komentarzy

W okresie przed zastosowaniem powszechnych szczepień przeciwko odrze, tj. przed 1975 rokiem, przechorowanie odry w populacji było zjawiskiem powszechnym.   Zatem osoby po 50 roku życia z dużym prawdopodobieństwem przechorowały odrę. Przechorowanie odry daje trwałą odporność na całe życie. Jeśli … czytaj

Wielkość czcionki
Kontrast