COVID-19 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie

with Brak komentarzy

COVID-19 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje o potwierdzonych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie. W związku z powyższym osoby z kontaktu zostały objęte kwarantanną.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie na podstawie art. 31b Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t.Dz.U.2019.59 z późn. zm.) polecił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Choszcznie realizację dodatkowych zadań w zakresie:

- załatwiania wszystkich spraw należących do kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;

numery telefonów do PSSE w Choszcznie – do godziny 15:00 (95) 765 7282 natomiast po godzinie 15 telefon alarmowy: 694 493 752 lub 698 099 815

adres e-mail – psse.choszczno@wsse.szczecin.pl