Oddział Administracji

Kierownik
Oddziału Administracji

Damian Redliński

tel. (91) 462-40-60 wew. 105
e-mail: administracja@wsse.szczecin.pl

Do zadań pracowników Oddziału Administracji, należy:
  • organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej i technicznej Wojewódzkiej Stacji;
  • zapewnienie bezpieczeństwa technicznego budynków;
  • zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, instalacji urządzeń i sprzętu;
  • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i kontrola przestrzegania przez pracowników przepisów w tym zakresie;
  • prowadzenie gospodarki magazynowej;
  • zapewnienie czystości i porządku w budynkach;
  • prowadzenie Monitoringu Obiektu w systemie całodobowym celem właściwej obsługi interesantów Wojewódzkiej Stacji;
  • przeprowadzanie i organizowanie zamówień publicznych;
  • prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych;
  • organizowanie wyjazdów samochodów służbowych na kontrole i pobory prób w ramach realizacji zadań merytorycznych komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji;