Oddział Finansowy

Główna Księgowa

mgr Anna Skierkowska

tel. 91 462 40 60 wew. 123
e-mail: a.skierkowska@wsse.szczecin.pl,
ksiegowosc@wsse.szczecin.pl