Sekcja Informatyki

Kierownik
Sekcji Informatyki

inż. Piotr Szczęsny

tel. 91 462 40 60 wew. 159
e-mail: informatyka@wsse.szczecin.pl

Do zadań Sekcji Informatyki należy:
 1. Wdrażanie programów zakupionych i otrzymanych z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, oraz przedkładanie propozycji rozwiązań w przypadku ich niesprawnego funkcjonowania z zakresu informatycznego z wyłączeniem zakresu merytorycznego;
 2. Administracja lokalną siecią komputerową;
 3. Zarządzanie licencjami na oprogramowanie;
 4. Bieżąca konserwacja oraz drobne naprawy sprzętu komputerowego ;
 5. Pomoc typu „help-desk” dla pracowników WSSE Szczecin;
 6. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
 7. Kontrola wykorzystywania sprzętu komputerowego;
 8. Monitoring sieci komputerowej, stacji roboczych oraz działań podjętych przez pracowników z wykorzystaniem firmowego sprzętu komputerowego;
 9. Współpraca z PSSE na terenie woj. zachodniopomorskiego w zakresie elektronicznego przekazywania danych;
 10. Udział w opracowywaniu dokumentacji na potrzeby postępowań  przetargowych  oraz komisjach przetargowych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
 11. Weryfikowanie, planowanie oraz prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych mających zastosowanie w informatyce w zakresie informatyki w PSSE;
 12. Informatyczna obsługa szkoleń prowadzonych przez Wojewódzką Stację;
 13. Nadzór nad tworzeniem oraz egzekwowaniem polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych;