Stanowisko ds. OC

Inspektor Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych

mgr inż. Bartosz Brysiewicz

tel. 91 462 40 60 wew. 143
fax: 91 462 46 40

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych należy:

1. W zakresie obrony cywilnej:

  • opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,
  • prowadzenie spraw osobowych w zakresie przewidzianym planem obrony cywilnej
  • nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją i rotacją sprzętu oraz  materiałów obrony cywilnej w Wojewódzkiej Stacji,
  • planowanie i organizacja szkoleń w zakresie obrony cywilnej;

2. W zakresie spraw obronnych:

  • opracowywanie wytycznych i zarządzeń do działalności obronnej oraz określanie zasad i trybu ich wykonania
  • opracowywanie projektów planów zasadniczych zamierzeń obronnych
  • przygotowanie analiz i sprawozdań z realizacji spraw obronnych na potrzeby Wojewody Zachodniopomorskiego,
  • opracowywanie i utrzymywanie w aktualności wymaganej dokumentacji w zakresie obronności,
  • opracowywanie planów i organizowanie szkoleń z zakresu obronności;