Oddział Laboratoryjny w Kamieniu Pomorskim

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

w Kamieniu Pomorskim

mgr Monika Horoszko-Radom

tel. 91 321-07-46
ul. Wolińska 7
72-400 Kamień Pomorski

W skład Oddziału Laboratoryjnego wchodzą:

Podstawowym zadaniem Oddziału Laboratoryjnego w Kamieniu Pomorskim jest wykonywanie badańw celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobiegania  powstawaniu i szerzenia się chorób zakaźnych.
Wykonywanymi badaniami Oddział Laboratoryjny wspomaga w tym zakresie działalność kontrolną Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gryficach, Kamieniu Pomorskim i  Świnoujściu.

Oddział Laboratoryjny  wykonuje:
  • badania środków spożywczych, wymazów sanitarnych w ramach urzędowej kontroli żywności, monitoringu oraz zleceń klientów zewnętrznych
  • badania mikrobiologiczne oraz fizyko-chemiczne wody przeznaczonej do spożycia, wód z basenów kąpielowych oraz kąpielisk morskich i śródlądowych
  • badania wynikających z zabezpieczenia epidemiologicznego: opracowanie ognisk zatruć pokarmowych, monitorowanie tych ognisk (badanie nosicieli i ozdrowieńców), badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella, kontrola skuteczności sterylizacji;
  • z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej materiałów klinicznych.
Badania laboratoryjne wykonywane są zgodnie z:
 
  • obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o diagnostyce laboratoryjnej, ustawa o bezpieczeństwie żywności, akty prawne regulujące jakość wody, itp.);
  • ustalonymi metodami z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych.
  • wymaganiami klientów;
  • wymaganiami jednostki akredytacyjnej.

Laboratoria wyposażone są w nowoczesną aparaturę badawczą i pomiarową, niezbędną do prawidłowego przeprowadzania badań. Wysoka jakość badań jest potwierdzana poprzez udział w badaniach biegłości oraz porównaniach międzylaboratoryjnych. Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oraz studiach podyplomowych, a zdobyta wiedza pozwala wprowadzać coraz bardziej nowoczesne metody badawcze.

Przyjmowanie próbek kału

Przyjmowanie próbek kału do badań sanitarno – epidemiologicznych oraz wskaźników skuteczności procesu sterylizacji odbywać się będzie od poniedziałku do czwartku

w godzinach 8.30-12.00

Przed wykonaniem badania należy dokonać wpłaty na konto bankowe

NBP O/Szczecin nr 08 1010 1599 0054 5422 3100 0000

Odbiór wyników od poniedziałku do piątku.