Laboratorium Mikrobiologii Wody i Żywności

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za wykonywane badania jest Kierownik Laboratorium:
mgr inż. Tomasz Klusek.

 

Laboratorium Mikrobiologii Wody i Żywności wykonuje badania mikrobiologiczne:

  • wody przeznaczonej do spożycia
  • wody z basenów kąpielowych;
  • wody z kąpielisk morskich i śródlądowych;
  • wody z opakowań jednostkowych;
  • wody ze zbiorników transportu lądowego, powietrznego lub wodnego;
  • środków spożywczych;
  • wymazów sanitarnych (np. kontrola czystości środowiska produkcyjnego);
  • próbek pobranych w ognisku zatrucia pokarmowego