Pracownia Badań Fizyko - Chemicznych Wody

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za wykonywane badania jest Kierownik ds. technicznych Pracowni :
mgr inż. Bożena Brzęczkowska.

 

Pracownia wykonuje analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz wody z basenów kąpielowych w zakresie:

 • stężenia azotu azotynowego/ stężenie azotynów
 • stężenia azotu azotanowego/ stężenie azotanów
 • stężenia azotu amonowego/stężenie jonu amonowego
 • stężenia żelaza ogólnego
 • stężenia chlorków
 • stężenia chloru wolnego
 • stężenia manganu
 • stężenia glinu
 • odczynu pH
 • barwy
 • zapachu
 • mętności
 • przewodności elektrycznej właściwej utlenialności z KMnO4