Oddział Laboratoryjny w Koszalinie

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego
w Koszalinie

mgr Barbara Solczak

tel. 94 342 40 85 wew 223
ul. Zwycięstwa 136
75-612 Koszalin

W skład Oddziału Laboratoryjnego wchodzą:
Podstawowym zadaniem jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań:
 • środków spożywczych, paszy, wymazów sanitarnych oraz kosmetyków
 • wody do spożycia, wód mineralnych, źródlanych, stołowych, wody na pływalniach oraz wody z kąpielisk morskich i śródlądowych
 • nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella
 • wynikających z zabezpieczenia epidemiologicznego: opracowanie ognisk zatruć pokarmowych, monitorowanie tych ognisk (badanie nosicieli i ozdrowieńców)
 • z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej materiałów klinicznych
 • kontroli skuteczności sterylizacji.

Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi a także z własnymi metodami opracowanymi w Laboratorium, z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych.
Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą i pomiarową, niezbędną do prawidłowego przeprowadzania badań.
Wysoka jakość badań jest na bieżąco potwierdzana poprzez uzyskiwanie dobrych wyników w badaniach biegłości oraz porównaniach międzylaboratoryjnych.
Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oraz studiach podyplomowych a zdobyta wiedza pozwala wprowadzać nowe, corazbardziej nowoczesne metody badawcze.

Od 2 marca 2005r. jakość naszych badań a także rzetelność i wiarygodność wyników, jak również odpowiednie kompetencje pracowników uzyskały formalne potwierdzenie w postaci certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji.

Wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania gwarantuje spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań zawartych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji. Jednocześnie służy on do zdobycia zaufania klientów, zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań.

Przyjmowanie próbek

Od 02.01.2020 roku Punkt Przyjęcia Próbek do badań sanitarno-epidemiologicznych został ponownie włączony w struktury Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie. Przyjmowane będą w dalszym ciągu próbki: kału, wymazu z kału, wymazu z odbytu do diagnostyki bakteriologicznej w tym do książeczek zdrowia oraz testy kontroli procesu sterylizacja (sporal S i A). Szczegółowe informacje dotyczące dostarczania próbek, godzin pracy gabinetu, opłat za badania oraz nr konta znajdują się na stronie internetowej PSSE w Koszalinie.

PSSE w Koszalinie (link do strony)

Punkt Przyjęcia Próbek -  parter, obok portierni, pokój nr 15, tel. wew. 262.
Przyjmowane są próbki: żywności, kosmetyków, wody, osadów ściekowych (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).
Laboratorium służy pomocą przy ustalaniu zakresu badań, który może być dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.
Formularz zlecenia na badania można pobrać ze strony internetowej.
Zlecenia i zapytania ofertowe można składać osobiście w OL lub przesyłać:

 1. pocztą na adres:
  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Odział Laboratoryjny
  75-613 Koszalin ul. Zwycięstwa 136
 2. drogą elektroniczną na adres: b.solczak@wsse.szczecin.pl

 

Przed wykonaniem badania należy dokonać wpłaty na konto bankowe
NBP O/Szczecin nr 08 1010 1599 0054 5422 3100 0000

Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych za wykonane usługi.
Formularz zlecenia na badanie można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Punkcie Przyjęcia Próbek.

Do pobrania: Formularze zleceń na badania: