Laboratorium Badań Biologicznych

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za wykonywane badania jest Kierownik Laboratorium:

mgr Teresa Malińska

tel. 94 342 40 85 wew 229;

 

W skład Laboratorium Badań Biologicznych wchodzą pracownie:
 • Pracownia Mikrobiologii Żywności
 • Pracownia Mikrobiologii Wody
 • Pracownia Schorzeń Jelitowych i Parazytologii
 • Pracownia Mikrobiologii Ogólnej
Prowadzone są badania:

mikrobiologiczne:

 • żywności, kosmetyków, paszy
 • czystości powierzchni, sprzętu, aparatury, naczyń, opakowań i rąk pracowników w  zakładach przemysłu spożywczego oraz kosmetycznego,
 • wody do spożycia
 • wody na pływalniach oraz wody z kąpielisk morskich i śródlądowych
 • wody mineralnej, źródlanej i stołowej
 • materiału klinicznego (wymazy z odbytu, wymazy z kału, kał)
 • skuteczności procesu sterylizacji
 • osadów ściekowych

parazytologiczne:

 • materiału klinicznego (kał)
 • osadów ściekowych
 • gleby, piasku