Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznych

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za wykonywane badania jest Kierownik Laboratorium:

mgr Barbara Solczak,

tel. 94 342 40 85 wew 223,

 

W skład Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznychwchodzą pracownie:
 • Pracownia Chemii Wody
 • Pracownia Badań Fizycznych
 • Pracownia Badań Chemicznych i Pyłów Powietrza

 

Prowadzone są badania:

badania fizyczno-chemiczne:

 • wody do spożycia
 • wód mineralnych, źródlanych i stołowych
 • wody na pływalniach

badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia oraz uciążliwych w środowisku pracy:

 • pyłu
 • substancji chemicznych
 • hałasu słyszalnego (możliwość doboru ochronników słuchu)
 • drgań mechanicznych
 • mikroklimatu
 • oświetlenia

badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

 • np. pomiary stężenia tlenku węgla, pomiary poziomu natężenia hałasu