Laboratorium Badań Mikrobiologicznych

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za wykonywane badania jest Kierownik Laboratorium:

mgr Anna Ratko,

tel. (91) 462-40-60 wew. 110 lub 116,
fax. (91) 462-40-60 wew. 158,

 

Laboratorium Badań Mikrobiologicznych wykonuje badania mikrobiologiczne:
 • wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • ciepłej wody użytkowej pod kątem występowania bakterii z rodzaju Legionella sp. w budynkach zamieszkania zbiorowego i przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz w budynkach użyteczności publicznej w których, w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno - powietrzny;
 • wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
 • wody na pływalniach;
 • naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych;
 • żywności,
 • próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością (wymazy sanitarne).

Badania wody w zakresie:

 • liczba: bakterii grupy i coli, Escherichia coli, enterokoków kałowych, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia), Pseudomonas aeruginosa, gronkowców koagulazo-dodatnich, bakterii z rodzaju Legionella, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)oC, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)oC.

Badania żywności w zakresie:

 • obecność: Salmonella spp., Campylobacter spp., Cronobacter spp., Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae;
 • liczba: Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae, bakterii z grupy coli, β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli, gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i inne gatunki), przypuszczalnych Bacillus cereus, drożdży i pleśni, liczba drobnoustrojów;
 • ocena znakowania;
 • badanie organoleptyczne.

Badania wymazów sanitarnych w zakresie:

 • obecność: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i inne gatunki), bakterii z grupy coli;
 • liczba: Enterobacteriaceae, liczba drobnoustrojów.