Laboratorium Epidemiologii

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za wykonywane badania jest Kierownik Laboratorium:

mgr Katarzyna Furmańska

tel. 91 462-40-60 wew. 107,

 Rejestracja Medyczna - wew. 121

Rejestracja Medyczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07.25 – 15.00.

 Rejestracja medyczna - przyjmowanie próbek:
 • Próbki wskaźników skuteczności procesów sterylizacji przyjmowane są w Rejestracji Medycznej od poniedziałku do piątku w godzinach 07.25 - 14.00.
 • Próbki kału do diagnostyki parazytologicznej przyjmowane są w Rejestracji Medycznej od poniedziałku do czwartku w godzinach 07.25 - 13.00, w piątek w godzinach 07.25 - 10.00.
 • Próbki kału do diagnostyki bakteriologicznej (m.in. badania do celów sanitarno - epidemiologicznych) przyjmowane są w Rejestracji Medycznej od poniedziałku do czwartku w godzinach 07.25 - 13.00.
 • Krew pobierana jest w Rejestracji Medycznej od poniedziałku do piątku w godzinach 07.25 - 13.00. Krew pobieramy od osób od 14 roku życia.

 Opłaty za badania przyjmowane są gotówką do godziny 13.00 w momencie oddawania próbki do Laboratorium lub płatne przelewem przed zgłoszeniem się z  próbką do Laboratorium - należy dostarczyć wydruk, jako dowód przelewu.

Zgodnie z art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o VAT, kiedy dokonujemy sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy.

 

Oddział Laboratoryjny w Szczecinie informuje, że:

Badania parazytologiczne (badanie kału oraz oznaczanie przeciwciał w surowicy i antygenu w kale) i serologiczne ( oznaczanie przeciwciał w surowicy krwi) nie będą wykonywane do odwołania.

Próbki nie będą przyjmowane do badań i krew w Punkcie pobierania materiału nie będzie pobierana.

Próbki kału do badań do celów sanitarno – epidemiologicznych od 19 marca 2020 r.  nie będą przyjmowane (do odwołania).

Próbki wskaźników skuteczności procesów sterylizacji  od 20 marca 2020 r.  nie będą przyjmowane (do odwołania).

Laboratorium Epidemiologii wykonuje badania obejmujące diagnostykę mikrobiologiczną materiału biologicznego pochodzącego od człowieka. Uczniowie szkół, którzy kierowani są na bezpłatne badania sanitarno - epidemiologiczne dostarczają do laboratorium oryginał skierowania wystawionego przez kierującego szkołą lub osobę upoważnioną.

Badania z zakresu parazytologii - wew. 139:
 • parazytologiczne badanie kału na obecność cyst pierwotniaków, jaj, larw, i postaci dorosłych helmintów ( przywry, tasiemce, nicienie );
 • parazytologiczne badanie wymazu z odbytu na obecność jaj owsika ludzkiego Enterobius vermicularis;
 • Toksokaroza - oznaczanie przeciwciał w klasie IgG;
 • Echinokokoza - oznaczanie przeciwciał w klasie IgG;
 • Echinokokoza - test potwierdzenia Western blot;
 • Giardia intestinalis - oznaczanie antygenu w kale;
Badania z zakresu wirusologii - wew. 107:
 • diagnostyka wirusów grypy typu A i B;
 • rotawirusy i adenowirusy w kale;
Badania serologiczne - wew. 135:
 • Yersinia enterocolitica/ pseudotuberculosis oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG;
 • borelioza - oznaczanie przeciwciał w surowicy w klasie IgM i IgG , test potwierdzenia Western blot;
 • Herpes simplex typ 1,2 (opryszczka) -oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG;
 • enterowirusy - oznaczanie przeciwciał w surowicy w klasie IgM i IgG;
 • krztusiec - oznaczanie przeciwciał w klasie IgM, IgG i IgA;
 • Varicella zoster (ospa) - oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG;
Badania z zakresu bakteriologii - wew. 137, 124:
 • bakteriologiczne badanie kału na obecność pałeczek Salmonella, Shigella do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • bakteriologiczne badanie kału na obecność pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae;
 • diagnostyka biegunek u dzieci do 2 roku życia m.in. Salmonella, Shigella, Escherichia coli ( EPEC, E.coli O157 );
 • badanie skuteczności sterylizacji wskaźnikami biologicznymi m.in.: Sporal A, Sporal S;
 • badanie bakteriologiczne czystości środowiska;
 • oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową (tylko szczepy wyhodowane w WSSE);
Czynności związane z przygotowaniem podłoży i pożywek - wew. 138:
 • wykonywanie podłoży mikrobiologicznych i  odczynników niezbędnych do  badań mikrobiologicznych;
 • prowadzenie kolekcji szczepów mikrobiologicznych,
 • kontrola jakości podłoży mikrobiologicznych.

 

WSSE Szczecin

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

odpis 3-krotnego badania kału

1 strona kopii albo wydruku

dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

1 strona wyciągu albo odpisu (A4)

18,00 zł

0,32 zł

1,80 zł

9,00 zł

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318 j.t.