Laboratorium Epidemiologii

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za wykonywane badania jest Kierownik Laboratorium:

p.o. Kierownika - Justyna Olszańska

tel. 91 462-40-60 wew. 107

Rejestracja Medyczna - wew. 121

Rejestracja Medyczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07.25 – 15.00.

Rejestracja medyczna - przyjmowanie próbek:
 • Próbki wskaźników skuteczności procesów sterylizacji przyjmowane są w Rejestracji Medycznej od poniedziałku do piątku w godzinach 07.25 - 14.00.
 • Próbki kału do diagnostyki parazytologicznej przyjmowane są w Rejestracji Medycznej od poniedziałku do czwartku w godzinach 07.25 - 13.00, w piątek w godzinach 07.25 - 10.00.
 • Próbki kału do diagnostyki bakteriologicznej (m.in. badania do celów sanitarno - epidemiologicznych) przyjmowane są w Rejestracji Medycznej od poniedziałku do czwartku w godzinach 07.25 - 13.00.
 • Krew pobierana jest w Rejestracji Medycznej od poniedziałku do piątku w godzinach 07.25 - 13.00. Krew pobieramy od osób od 14 roku życia.

Opłaty za badania przyjmowane są gotówką do godziny 13.00 w momencie oddawania próbki do Laboratorium lub płatne przelewem przed zgłoszeniem się z  próbką do Laboratorium - należy dostarczyć wydruk, jako dowód przelewu.

Zgodnie z art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o VAT, kiedy dokonujemy sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy.

 

Dział Laboratoryjny w Szczecinie informuje, że:

Wznowione zostały badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (książeczek zdrowia)  oraz wskaźników skuteczności sterylizacji (sporale)  w Oddziałach Laboratoryjnych:

 • KAMIEŃ POMORSKI
 • KOSZALIN
 • SZCZECINEK
 • SZCZECIN


ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SZCZECINIE przyjmuje:

-  próbki kału do badań w dniach poniedziałek-środa w godzinach:

10.00-11.00 (uczniowie, studenci)

11.00- 12.00 (podmioty, firmy z którymi WSSE ma podpisane umowy na wykonywanie badań)

- wskaźniki skuteczności sterylizacji w dniach poniedziałek-środa w godzinach 12.00- 13.00 (opłata za badanie wyłącznie w formie przelewu bankowego)

Badania parazytologiczne i serologiczne nie są wykonywane do odwołania

 

Laboratorium Epidemiologii wykonuje badania obejmujące diagnostykę mikrobiologiczną materiału biologicznego pochodzącego od człowieka. Uczniowie szkół, którzy kierowani są na bezpłatne badania sanitarno - epidemiologiczne dostarczają do laboratorium oryginał skierowania wystawionego przez kierującego szkołą lub osobę upoważnioną.

Badania z zakresu parazytologii - wew. 139:
 • parazytologiczne badanie kału na obecność cyst pierwotniaków, jaj, larw, i postaci dorosłych helmintów ( przywry, tasiemce, nicienie );
 • parazytologiczne badanie wymazu z odbytu na obecność jaj owsika ludzkiego Enterobius vermicularis;
 • Toksokaroza - oznaczanie przeciwciał w klasie IgG;
 • Echinokokoza - oznaczanie przeciwciał w klasie IgG;
 • Echinokokoza - test potwierdzenia Western blot;
 • Giardia intestinalis - oznaczanie antygenu w kale;
Badania z zakresu wirusologii - wew. 107:
 • diagnostyka wirusów grypy typu A i B;
 • rotawirusy i adenowirusy w kale;
Badania serologiczne - wew. 135:
 • Yersinia enterocolitica/ pseudotuberculosis oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG;
 • borelioza - oznaczanie przeciwciał w surowicy w klasie IgM i IgG , test potwierdzenia Western blot;
 • Herpes simplex typ 1,2 (opryszczka) -oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG;
 • enterowirusy - oznaczanie przeciwciał w surowicy w klasie IgM i IgG;
 • krztusiec - oznaczanie przeciwciał w klasie IgM, IgG i IgA;
 • Varicella zoster (ospa) - oznaczanie przeciwciał w klasie IgM i IgG;
Badania z zakresu bakteriologii - wew. 137, 124:
 • bakteriologiczne badanie kału na obecność pałeczek Salmonella, Shigella do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • bakteriologiczne badanie kału na obecność pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae;
 • diagnostyka biegunek u dzieci do 2 roku życia m.in. Salmonella, Shigella, Escherichia coli ( EPEC, E.coli O157 );
 • badanie skuteczności sterylizacji wskaźnikami biologicznymi m.in.: Sporal A, Sporal S;
 • badanie bakteriologiczne czystości środowiska;
 • oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową (tylko szczepy wyhodowane w WSSE);
Czynności związane z przygotowaniem podłoży i pożywek - wew. 138:
 • wykonywanie podłoży mikrobiologicznych i  odczynników niezbędnych do  badań mikrobiologicznych;
 • prowadzenie kolekcji szczepów mikrobiologicznych,
 • kontrola jakości podłoży mikrobiologicznych.

 

WSSE Szczecin

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

odpis 3-krotnego badania kału

1 strona kopii albo wydruku

dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

1 strona wyciągu albo odpisu (A4)

18,00 zł

0,32 zł

1,80 zł

9,00 zł

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318 j.t.