Laboratorium Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za wykonywane badania jest Kierownik Laboratorium:

mgr Alicja Kulis

telefon: 91 462 40 60 wew. 177

 

W Laboratorium Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wykonywane są badania próbek: środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.

Badania środków spożywczych w zakresie:
 • zawartości metali: ołów, kadm, cynk, miedź, arsen, rtęć, cyna, żelazo, magnez, wapń, glin;
 • zawartości środków konserwujących: kwasu sorbowego, kwasu benzoesowego, dwutlenku siarki;
 • zawartości substancji słodzących (aspartam, acesulfam K, sacharyna);
 • zawartości azotanów i azotynów (warzywa, owoce i ich przetwory, mięso i przetwory mięsne, produkty dla dzieci, mleko i przetwory mleczne);
 • zawartości fosforanów;
 • zawartości alkoholu metylowego w spirytusie i napojach spirytusowych;
 • zawartości mykotoksyn: aflatoksyny B1, aflatoksyny M1, sumy aflatoksyn B1,B2,G1,G2, ochratoksyny A, deoksyniwalenolu, zearalenonu, fumonizyn;
 • zawartości glutenu;
 • zawartość kwasów tłuszczowych w tym: kwasów tłuszczowych nasyconych, nienasyconych,  omega 3, omega 6, omega 9, CLA, izomery trans, kwas erukowy;
 • parametrów charakteryzujących procesy jełczenia tłuszczów (liczba kwasowa, kwasowość, liczba nadtlenkowa);
 • zawartości zanieczyszczeń mineralnych, organicznych, ferromagnetycznych,
 • parametrów biologicznych: obecność szkodników i ich pozostałości oraz pleśni,
 • wartości odżywczej środków spożywczych w tym wartości energetycznej, zawartości białka, węglowodanów i tłuszczu;
 • popiołów, suchej masy;
 • zawartości barwników syntetycznych, (żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa,  tartrazyna, czerwień Allura, czerwień koszenilowa);
 • oznaczanie zawartości jodu w soli spożywczej jodowanej;
 • badań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych na zgodność z Polskimi Normami lub Zakładowymi Dokumentami Normalizacyjnymi.
Badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w zakresie:
 • migracji globalnej i oceny organoleptycznej opakowań z tworzyw sztucznych,
 • migracji ołowiu i kadmu z opakowań ze szkła i ceramiki,
 • zwartości formaldehydu, oceny organoleptycznej w opakowaniach z papieru i tektury,
 • zawartości wyekstrahowanego formaldehydu z wyrobów melaminowych
Badania kosmetyków w zakresie:
 • zawartości wolnego formaldehydu w kosmetykach,
 • zawartości kwasu tioglikolowego w preparatach do trwałej ondulacji i depilatorach w kremie,
 • zawartości nadtlenku wodoru w środkach do pielęgnacji włosów,
 • odczynu pH w szamponach, płynach do kąpieli i płynach do trwałej ondulacji,
 • identyfikacji barwników w preparatach do barwienia włosów