Laboratorium Mikrobiologii Wody i Żywności

Osobą odpowiedzialną za obszar badań jest mgr inż. Magdalena Śledź – starszy asystent

 

W Laboratorium Mikrobiologii Wody i Żywności wykonywane są następujące badania:

w zakresie mikrobiologii żywności:

 • Obecność Listeria monocytogenes - metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi
 • Liczba Listeria monocytogenes – metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
 • Obecność Salmonella spp - metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi
 • Liczba Staphylococcus aureus – metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
 • Liczba bakterii z grupy coli - metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
 • Liczba Bacillus cereus - metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
 • Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych - metoda płytkowa (posiew wgłębny)
 • Liczba beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli - metoda płytkowa (posiew wgłębny)
 • Liczba Enterobacteriaceae -  metoda płytkowa (posiew wgłębny)
 • Wymazy sanitarne
 • Badania organoleptyczne

 w zakresie mikrobiologii wody:

 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2oC - metoda płytkowa
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2oC - metoda płytkowa
 • Liczba bakterii grupy coli  i  Escherichia coli - metoda filtracji membranowej
 • Liczba enterokoków - metoda filtracji membranowej
 • Liczba Pseudomonas aeruginosa - metoda filtracji membranowej
 • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich - metoda filtracji membranowej
 • Obecność i liczba Legionella spp. - metoda filtracji membranowej
 • Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli – metoda NPL