Oznakowanie pracowni RTG

Pracownia rentgenowska

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 roku Nr 180, poz. 1325);

Terne kontrolowany

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. z 2007 roku Nr 131 poz. 910);

Teren nadzorowany

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. z 2007 roku Nr 131 poz. 910);