Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Kierownik Oddziału
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

mgr Renata Stołecka

tel. 91 462 40 60, wew.184
email: ozipz@wsse.szczecin.pl

Zadania Oddziału ukierunkowane są m.in. na przeciwdziałanie następstwom palenia tytoniu oraz zdrowotnym skutkom używania innych substancji psychoaktywnych w tym nowych narkotyków, propagowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej diety i aktywności fizycznej, a także przeciwdziałanie chorobom zakaźnym, w tym HIV/AIDS. Zadania realizowane są poprzez długofalowe programy edukacyjne oraz podejmowane akcyjnie kampanie informacyjne adresowane do poszczególnych grup wiekowych populacji ludności woj. zachodniopomorskiego.

Programy edukacyjne:
 • Program edukacyjny „Czyste Powietrze Wokół Nas” ;
 • Program edukacyjny dla klas IV szkół podstawowych „Bieg po zdrowie”
 • Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV;
 • Program edukacyjny „Ars, czyli jak dbać o miłość?”
 • Program edukacyjny  „Trzymaj Formę!”
 • Program Wojewódzki „Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy”;
 • Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków dla uczniów szkół gimnazjalnych „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”
Akcje prozdrowotne:
 • Bezpieczne ferie
 • Bezpieczne wakacje
 • Światowy Dzień Zdrowia
 • Profilaktyka nowych narkotyków
 • Profilaktyka nowotworowa
 • Światowy Dzień bez Tytoniu
 • Światowy Dzień Rzucania Palenia
 • Pozostałe akcje i wydarzenia