Gala wręczenia nagród laureatom konkursu „Nie puszczaj pary z ust!”

with Brak komentarzy

Gala wręczenia nagród laureatom konkursu „Nie puszczaj pary z ust!”

W dniu 15 lutego 2019 r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Szczecinie dokonał uroczystego nagrodzenia uczestników konkursu Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

I edycji konkursu „Nie puszczaj pary z ust !” organizowanego w okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia 2018- Etap wojewódzki został rozstrzygnięty 15 stycznia 2019 r.

Zgodnie z ideą Światowego Dnia Rzucania Palenia w konkursie podjęta została problematyka uzależnienia od nikotyny z naciskiem na używanie e-papierosów, które dziś bardzo często zapoczątkowują kontakt młodego człowieka z nikotyną. Ważnym motywem konkursu było ukazanie sposobów na rzucenie palenia.

Przedmiotem konkursu miało być stworzenie kalendarza motywacyjnego na rok 2019, którego część artystyczna ukazywała przede wszystkim pozytywne aspekty życia wynikające z niepalenia.

Celem konkursu była przede wszystkim profilaktyka używania nowoczesnych wyrobów zawierających nikotynę – papierosów elektronicznych, a także zaangażowanie uczniów do twórczego poszukiwania rozwiązań wyjścia z uzależnienia od nikotyny.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz 3 klas szkół gimnazjalnych z powiatów: Choszczno, Goleniów, Gryfino, Police, Stargard. Wszystkie nagrodzone prace zostały wyeksponowane w formie wystawy.

Podczas spotkania odbył się krótki wykład, w którym poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące papierosów elektronicznych: historia powstania e-papierosa, czym jest  e-papieros, różnicę pomiędzy papierosem tradycyjnym i papierosem elektronicznym, skutki zdrowotne wynikające z używania e-papierosa.

W uroczystości oprócz laureatów i ich opiekunów uczestniczyli Państwowi Powiatowi Inspektorzy z Choszczna, Goleniowa i Polic oraz wojewódzcy i powiatowi promotorzy zdrowia.

Gala odbyła się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów