III Edycja Konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych – Szkoła wolna od używek

with Brak komentarzy

III EDYCJA KONKURSU DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

„Szkoła wolna od używek”

 

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił III edycję konkursu pod hasłem. „Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, realizujących program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Szczegółowe wytyczne zawarte są w regulaminie konkursu.

Więcej informacji o konkursie uzyskać można pod adresem: www.szkolawolnaoduzywek.pl