INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOTYCZĄCA ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH

with Brak komentarzy

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOTYCZĄCA ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, organizacja imprez masowych podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom.

Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje w tej sprawie do Głównego Inspektora Sanitarnego.