Informacja z przebiegu wypoczynku zorganizowanego na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie od 24.06 do 08.07.2019 r.

with Brak komentarzy

Informacja z przebiegu wypoczynku zorganizowanego na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie od 24.06 do 08.07.2019 r.

W okresie od 24 czerwca do 8 lipca 2019 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 166 kontroli, w trakcie których oceniono warunki sanitarno - higieniczne na 140 turnusach zorganizowanych w obiektach na terenie województwa zachodniopomorskiego, tj.:

 • 75 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach świadczących usługi hotelarskie,
 • 16 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku świadczących usługi,
 • 12 turnusów obozów pod namiotami ze stałą infrastrukturą komunalną,
 • 5 turnusów obozów pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej
 • 32 turnusy w miejscu zamieszkania.
Łącznie w skontrolowanych placówkach wypoczywało 7660 dzieci i młodzieży.

Podsumowując wyniki przeprowadzonych kontroli sanitarnych stwierdzić należy, że warunki sanitarno-higieniczne obiektów, w których przebywały dzieci  i młodzież nie budziły zastrzeżeń w zakresie stanu sanitarno-higienicznego i technicznego z wyjątkiem 3 potwierdzonych interwencji, dot. złego stanu sanitarno-technicznego:

 • pomieszczeń mieszkalnych, w tym nie zachowany odstęp między łóżkami oraz zbyt mała liczba wieszaków i krzeseł,
 • pomieszczeń sanitarnych, niezachowania standardów dostępności do urządzeń sanitarnych oraz brak ciepłej wody,
 • sprzętu budowlanego pozostawionego przed budynkiem,
 • brak możliwości spożywania posiłków jednocześnie przez wszystkich uczestników wypoczynku,
 • brak pomieszczeń do prania i suszenia mokrej odzieży,
 • brak oświetlenia, uszkodzone wyposażenie w pomieszczeniach sanitarnych.

W odniesieniu do powyższych nieprawidłowości pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydali zalecenia niezwłocznego ich usunięcia.

Pomimo odnotowania uzasadnionych interwencji, oceniając przebieg dwóch pierwszych tygodni tegorocznych wakacji można stwierdzić, że skontrolowane obiekty były przygotowane pod względem sanitarnym, jak również  pod katem zapewnienia przybywających w nich dzieci i młodzieży, a stwierdzone uchybienia niezwłocznie usuwali.