Informacja z przebiegu wypoczynku zorganizowanego na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie od 24 czerwca do 1 sierpnia 2019 r.

with Brak komentarzy

Informacja z przebiegu wypoczynku zorganizowanego na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie od 24 czerwca do 1 sierpnia 2019 r.

W okresie od 24 czerwca do 1 sierpnia 2019r. na terenie województwa zachodniopomorskiego organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgłosili organizację 3201 turnusów, w tym

 • 2112 w obiektach hotelowych lub innych obiektach świadczących usługi,
 • 467 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku świadczących usługi,
 • 54 obozów pod namiotami ze stałą infrastrukturą komunalną,
 • 95 obozów pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej,
 • 473 form w miejscu zamieszkania, w których wypoczywało ogółem 150875 dzieci i młodzieży.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 467 kontroli, w trakcie których oceniono warunki sanitarno – higieniczne na 361 turnusach zorganizowanych w obiektach na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W skontrolowanych placówkach wypoczywało 21 359 dzieci i młodzieży, w tym 9556 w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 3905 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku, 6100 wypoczywało na obozach pod namiotami, a 1798 w miejscu zamieszkania – na półkoloniach.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie niewłaściwego stanu sanitarno – higienicznego oraz technicznego:

 • pokoi mieszkalnych,
 • pomieszczeń sanitarnych,
 • pomieszczeń magazynu pościeli czystej,
 • bloku żywienia,
 • materacy oraz bielizny pościelowej,

jak również brakiem:

 • zapisów w dokumentacji GHP, systemu HACCP,
 • bielizny pościelowej, poduszek, kołder,

pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nałożyli łącznie 32  mandaty  na kwotę 8 800 zł oraz wystawili 14 decyzji nakazujących niezwłoczne ich usunięcie.

 

Pomimo nieprawidłowości stwierdzono, że w skontrolowanych obiektach zapewniono prawidłowe warunki sanitarno higieniczne, natomiast stwierdzone uchybienia były na bieżąco usuwane przez organizatorów wypoczynku.

Pomimo nieprawidłowości stwierdzono, że w skontrolowanych obiektach zapewniono prawidłowe warunki sanitarno higieniczne, natomiast stwierdzone uchybienia były na bieżąco usuwane przez organizatorów wypoczynku.