Komunikat dotyczący wydłużenia uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

with Brak komentarzy

Komunikat dotyczący wydłużenia uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U., poz. 695) wprowadzającej zmiany m.in. w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U., poz. 374
z późn. zm.), Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje, iż w wyniku powyższych zamian został przedłużony okres obowiązywania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, nadanych m.in. przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe
(t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1792 z późn. zm.).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15zzzzn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U., poz. 374 z późn. zm.), uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia, których ważność upływa:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego – a więc od dnia 14 marca 2020 roku do dnia 20 marca 2020 roku,

albo

  • w okresie obowiązywania stanu epidemii – a więc od dnia 20 marca 2020 roku,

albo

  • w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu,

zachowują ważność przez okres kolejnych 9 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności.