Komunikat Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. ogniska oraz zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim. Stan na 13.05.2019r.

with Brak komentarzy

Komunikat ZPWIS w Szczecinie
nt. zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na odrę
w województwie zachodniopomorskim –
stan na dzień 13 maja 2019 r.

 

W okresie od 06.05-12.05.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego zgłoszono 3 nowe przypadki podejrzeń zachorowań / zachorowań na odrę: w powiecie goleniowskim – 1, w powiecie myśliborskim – 1, w m. Szczecin – 1. Zachorowania dotyczyły  osób w wieku 0-50 lat.

W ww. okresie na terenie województwa zachodniopomorskiego nie odnotowano ognisk epidemicznych zachorowań na odrę.

Nie odnotowano zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę.

Od początku roku w województwie zachodniopomorskim zgłoszono 44 przypadki zachorowań na odrę, które spełniają kryterium definicji przypadku, dotychczas potwierdzono laboratoryjnie 18 przypadków.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia. W ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych od początku roku na terenie województwa zaszczepiono przeciwko odrze 427osób.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.