Komunikat Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. ogniska oraz zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim. Stan na 23.09.2019r.

with Brak komentarzy

Komunikat ZPWIS w Szczecinie
nt. zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na odrę
w województwie zachodniopomorskim –
stan na dzień 23 września 2019 r.

 

W okresie od 16.09-22.09.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego nie zgłoszono nowych przypadków podejrzeń zachorowań / zachorowań na odrę.

W ww. okresie na terenie województwa zachodniopomorskiego nie odnotowano ognisk epidemicznych zachorowań na odrę.

Nie odnotowano zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę.

Od początku roku w województwie zachodniopomorskim zgłoszono 51 przypadków zachorowań na odrę, które spełniają kryterium definicji przypadku, dotychczas potwierdzono laboratoryjnie 22 przypadki.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia. W ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych od początku roku na terenie województwa zaszczepiono przeciwko odrze 485 osób.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.