Konferencja pt. „Zdrowotne aspekty higienicznego życia dziecka w szkole”

with Brak komentarzy

Konferencja pt. „Zdrowotne aspekty higienicznego życia dziecka w szkole”

W dniu 27.11.2019 r. odbyła się w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie  przedostatnia już konferencja pt. „Zdrowotne aspekty higienicznego życia dziecka w szkole”. Zorganizowano ją przy współpracy Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Higienicznego  Oddział w Szczecinie.

Konferencja skierowana była do dyrektorów, pedagogów, szkolnych koordynatorów szkół i przedszkoli promujących zdrowie, intendentów oraz przedstawicieli Rad Rodziców z powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego i świdwińskiego.

Podczas wydarzenia prelegenci mówili o wadach postawy wśród dzieci, żywieniu dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Podsumowano również akcję ważenia tornistrów przeprowadzoną w październiku 2018 roku

Podczas spotkania został odczytany list Pana Jarosława Pinkasa Głównego Inspektora Sanitarnego, w którym pisał o wyzwaniach, które stoją przed rodzicami, nauczycielami i wychowawcami, przedstawicielami samorządu lokalnego,a także pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wyzwania te nakazują ścisła współpracę i wspólne dbanie o dobro uczniów.