Konkurs filmowy – Dzieciaki dbają o mleczaki – II edycja

with Brak komentarzy

Wojewódzki Konkurs Filmowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

„Dzieciaki dbają o mleczaki” – II edycja

 

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału  w II edycji Wojewódzkiego Konkursu  pod hasłem „Dzieciaki dbają o mleczaki”, ogłoszonego w ramach Wojewódzkiego Programu Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy- marchewkę zajadamy”.

Ideą Konkursu ma być przedstawienie w formie kreatywnej, sposobów dbałości dziecka o zdrowie jego ząbków, znajomości zasad profilaktyki próchnicy (zabiegi higieniczne, odpowiednia dieta, wizyty u stomatologa).

Konkurs ma na celu zaangażowanie rodziców w utrwalaniu pozytywnych nawyków prozdrowotnych oraz zwiększenie roli zarówno dzieci  i ich rodziców w kształtowaniu zdrowia jamy ustnej. 

Formą wykorzystywaną w konkursie ma być film krótkometrażowy, przedstawiający dziecko- jako głównego bohatera – w sytuacjach sprzyjających zdrowiu jego ząbków.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do placówek realizujących Program „Zdrowe zęby mamy- marchewkę zajadamy”- wychowankowie żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych (oddziały, punkty przedszkolne, „zerówki”) w wieku 2-7 lat oraz ich rodzice/opiekunowie.

 

Konkurs jest jednoetapowy, zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej, bezpośrednio na adres:

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Spedytorska 6/7

70-632 Szczecin

W terminie:

Od 15 maja 2019 roku do 7 czerwca 2019 roku.

Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są w Oddziale Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie pod numerem telefonu 091-462-40-60 wew. 184 lub pod adresem e-mail: ozipz@wsse.szczecin.pl.