Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin
NIP: 955-15-09-448
REGON: 00029266900024

Centrala telefon : 91 462-40-60
Fax: 91 462-46-40
Sekretariat telefon : 91 462-39-54
Rejestracja medyczna telefon : 91 462-40-60 wew. 121
e-mail: wsse.szczecin@pis.gov.pl
kancelaria@wsse.szczecin.pl
adres skrytki: /WSSESZCZECIN/skrytka

Wpłat z tytułu wydania decyzji administracyjnych, za czynności kontrolne oraz należności za badania laboratoryjne można dokonać w kasie lub na konto:
nr NBP  O/O Szczecin 08 1010 1599 0054 5422 3100 0000

UWAGA!!! Powyższy rachunek nie jest właściwym do dokonywania opłat skarbowych. Opłatę skarbową należy dokonać na rachunek właściwego organu podatkowego, którym jest zgodnie z treścią art. 12 ust.1 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2019 r. nie będzie możliwości dokonywania wpłat gotówkowych za wykonane usługi, w związku z powyższym od dnia 01 stycznia 2019 r. wszelkie zapłaty należy wpłacać na konto bankowe nr NBP O/O Szczecin nr 08 1010 1599 0054 5422 3100 0000

Na badanie, dostarczenie próbek do badania należy zgłosić się z dowodem wpłaty.

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 725 – 1500
Kasa Główna:
poniedziałek – piątek 730 – 1430
Rejestracja medyczna- przyjmowanie próbek

dowiedz się więcej…

Rzecznik Prasowy WSSE w Szczecinie

Małgorzata Kapłan
m.kaplan@wsse.szczecin.pl,
rzecznik@wsse.szczecin.pl
tel.  91 462-40-60 wew. 166
tel. 660 515 155

Kontakt:

DZIAŁ NADZORU SANITARNEGO:

Nazwa komórki organizacyjnej: Imię i nazwisko: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
Małgorzata Trocha
91 462-40-60 wew. 157
m.trocha@wsse.szczecin.pl
Oddział Epidemiologii
Renata Opiela
91 462-40-60 wew. 109
r.opiela@wsse.szczecin.pl
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Anna Pielech-Gołąb
91 462-40-60 wew. 149
a.pielech@wsse.szczecin.pl
Oddział Higieny Komunalnej
Henryka Polak
91 462-40-60 wew. 163
h.polak@wsse.szczecin.pl
Oddział Higieny Pracy
Anna Nikończuk
91 462-40-60 wew. 104
a.nikonczuk@wsse.szczecin.pl
Oddział Higieny Radiacyjnej
Janusz Gończarow
91 462-40-60 wew. 148
j.gonczarow@wsse.szczecin.pl
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Krystyna Szołomicka
91 462-40-60 wew. 156
k.szolomicka@wsse.szczecin.pl
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Agnieszka Grzegorek
91 462-40-60 wew. 125
a.grzegorek@wsse.szczecin.pl

ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

Nazwa komórki organizacyjnej: Imię i nazwisko: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Renata Stołecka
91 462-40-60 wew. 184
r.stolecka@wsse.szczecin.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY – SZCZECIN:

Nazwa komórki organizacyjnej: Imię i nazwisko: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:
Kierownik Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinie
Mirosława Herasymowicz - Bąk
91 462-40-60 wew. 129
m.bak@wsse.szczecin.pl
Laboratorium Badań Mikrobiologicznych
Anna Ratko
91 462-40-60 wew. 110
a.ratko@wsse.szczecin.pl
Laboratorium Epidemiologii
Katarzyna Furmańska
91 462-40-60 wew. 107
k.furmanska@wsse.szczecin.pl
Laboratorium Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Alicja Kulis
91 462-40-60 wew. 177
a.kulis@wsse.szczecin.pl
Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych
Danuta Kuchta
91 462-40-60 wew. 132
d.kuchta@wsse.szczecin.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY – KAMIEŃ POMORSKI:

Nazwa komórki organizacyjnej: Imię i nazwisko: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:
Kierownik Oddziału Laboratoryjnego w Kamieniu Pomorskim
Monika Radom
91 321-07-46
m.radom@wsse.szczecin.pl
Laboratorium Mikrobiologii Wody i Żywności Kamień Pomorski
Tomasz Klusek
91 321-07-46
t.klusek@wsse.szczecin.pl
Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej Kamień Pomorski
Monika Radom
91 321-07-46
m.radom@wsse.szczecin.pl
Pracownia Badań Fizyko - Chemicznych Wody Kamień Pomorski
Monika Radom
91 321-07-46
m.radom@wsse.szczecin.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY – KOSZALIN:

Nazwa komórki organizacyjnej: Imię i nazwisko: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:
Kierownik Oddziału Laboratoryjnego w Koszalinie
Barbara Solczak
94 342-40-85 wew. 223
b.solczak@wsse.szczecin.pl
Laboratorium Badań Biologicznych w Koszalinie
Teresa Malińska
94 342-40-85 wew. 229
t.malinska@wsse.szczecin.pl
Laboratorium Badań Fizyko - Chemicznych w Koszalinie
Barbara Solczak
94 342-40-85 wew. 233
b.solczak@wsse.szczecin.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY – SZCZECINEK:

Nazwa komórki organizacyjnej: Imię i nazwisko: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:
Kierownik Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinku
Małgorzata Niestój
94 374-05-59 wew. 213
m.niestoj@wsse.szczecin.pl
Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej w Szczecinku
Hanna Skupin
94 374-05-59 wew. 225
h.skupin@wsse.szczecin.pl
Laboratorium Mikrobiologii Wody i Żywności w Szczecinku
Małgorzata Niestój
94 374-05-59 wew. 213
m.niestoj@wsse.szczecin.pl
Laboratorium Szkodliwości Fizyko - Chemicznej w Szczecinku
Małgorzata Niestój
94 374-05-59 wew. 213
m.niestoj@wsse.szczecin.pl

ADMINISTRACJA:

Nazwa komórki organizacyjnej: Imię i nazwisko: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:
Oddział Administracji
Damian Redliński
91 462-40-60 wew. 105
d.redlinski@wsse.szczecin.pl
Oddział Finansowy
Anna Skierkowska
91 462-40-60 wew. 123
a.skierkowska@wsse.szczecin.pl
Oddział Kadr i Szkoleń
Wioletta Czaja
91 462-40-60 wew. 154
w.czaja@wsse.szczecin.pl
Sekcja Informatyki
Piotr Szczęsny
91 462-40-60 wew. 159
p.szczesny@wsse.szczecin.pl
Sekcja Prawna
Grażyna Tokarska
91 462-40-60 wew. 133
g.tokarska@wsse.szczecin.pl
RZECZNIK PRASOWY
Małgorzata Kapłan
660 515 155
m.kaplan@wsse.szczecin.pl