Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin
NIP: 955-15-09-448
REGON: 00029266900024

Centrum Kontaktu COVID-19

 


Rejestracja medyczna – przyjmowanie próbek
telefon:
91 462-40-60 wew. 121

e-mail:
wsse.szczecin@pis.gov.pl
kancelaria@wsse.szczecin.pl
adres skrytki ePUAP: /WSSESZCZECIN/skrytka

Wpłat z tytułu wydania decyzji administracyjnych, za czynności kontrolne oraz należności za badania laboratoryjne można dokonać w kasie lub na konto:
nr NBP  O/O Szczecin 08 1010 1599 0054 5422 3100 0000

UWAGA!!! Powyższy rachunek nie jest właściwym do dokonywania opłat skarbowych. Opłatę skarbową należy dokonać na rachunek właściwego organu podatkowego, którym jest zgodnie z treścią art. 12 ust.1 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2019 r. nie będzie możliwości dokonywania wpłat gotówkowych za wykonane usługi, w związku z powyższym od dnia 01 stycznia 2019 r. wszelkie zapłaty należy wpłacać na konto bankowe nr NBP O/O Szczecin nr 08 1010 1599 0054 5422 3100 0000

Na badanie, dostarczenie próbek do badania należy zgłosić się z dowodem wpłaty.

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 725 – 1500
Kasa Główna:
poniedziałek – piątek 730 – 1430
Rejestracja medyczna- przyjmowanie próbek

dowiedz się więcej…