Korzystanie z fontann, tężni ulicznych i instalacji wodnych typu “DRY-PLAZA” w czasie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

with Brak komentarzy

Korzystanie z fontann, tężni ulicznych i instalacji wodnych typu "DRY-PLAZA" w czasie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2