MELDUNEK EPIDEMIOLOGICZNY DOT. GRYPY 01-30.09.2019

with Brak komentarzy

MELDUNEK EPIDEMIOLOGICZNY DOT. GRYPY 01-30.09.2019

Sezon grypowy zaczyna się z początkiem września, wówczas pojawiają się zachorowania na grypę i zakażenia grypopodobne. W ciągu września br. zarejestrowaliśmy 4125 osób. Szczególnie dwa ostatnie tygodnie przyniosły wzrost zachorowalności.

Analogicznie w 2018r. we wrześniu zarejestrowaliśmy 4997 osób z grypą i zakażeniami grypopodobnymi.

SEZON GRYPOWY 2018/2019

Od początku września do końca kwietnia marca zarejestrowaliśmy 77 620 osób z grypą i zakażeniami grypopodobnymi, 441 osób wymagało hospitalizacji. W tym okresie potwierdzono badaniem laboratoryjnym grypę u 314 osób (243 grypa typ A, 69 grypa typu AH1N1,  2 grypy typu B). W wyniku powikłań pogrypowych zmarły 4 osoby.

SEZON GRYPOWY 2017/2018

Od początku września 2017r. do końca kwietnia 2018r. zarejestrowaliśmy 105 100 osób z grypą i zakażeniami grypopodobnymi. W tym okresie potwierdzono grypę badaniem laboratoryjnym łącznie u 880 osób. W wyniku zakażenia grypą zmarło 7 osób.

Sezon grypowy 2017/2018 był dynamiczny i w tygodniowych sprawozdaniach rejestrowaliśmy nawet po 9 tysięcy osób.