MELDUNEK EPIDEMIOLOGICZNY DOT. GRYPY 01-31.03.2019

with Brak komentarzy

MELDUNEK EPIDEMIOLOGICZNY DOT. GRYPY 01-31.03.2019

Od 1 do 31 marca 2019 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zarejestrowała 15 333 osoby chorujące na grypę i zakażenia grypopodobne z czego 144 osób zostało skierowanych do szpitala. W analizowanym okresie badaniem laboratoryjnym grypę potwierdzono u 131 osób – 109 osób z grypą typu A i 22 osoby z grypą typu AH1N1. W wyniku powikłań pogrypowych zmarła jedna osoba.

Analogicznie w 2018 roku zarejestrowaliśmy 30 199 osób z podejrzeniem grypy i zakażeń grypopodobnych. W tym czasie 479 osób wymagało hospitalizacji, a grypę potwierdzono u 325 osób – 161 osób z grypą A, 242 osób z grypą typu B oraz 23 osoby z grypą typu AH1N1. W wyniku powikłań pogrypowych zmarły 4 osoby.

SEZON GRYPOWY 2018/2019

Od początku września do 31 marca zarejestrowaliśmy 65 719 osób z grypą i zakażeniami grypopodobnymi, 391 osób wymagało hospitalizacji. W tym okresie potwierdzono badaniem laboratoryjnym grypę u 307 osób (236 grypa typ A, 69 grypa typu AH1N1,  2 grypy typu B). W wyniku powikłań pogrypowych zmarły trzy osoby.

SEZON GRYPOWY 2017/2018

Od początku września 2017r. do końca kwietnia 2018r. zarejestrowaliśmy 105 100 osób z grypą i zakażeniami grypopodobnymi. W tym okresie potwierdzono grypę badaniem laboratoryjnym łącznie u 880 osób. W wyniku zakażenia grypą zmarło 7 osób.

Sezon grypowy 2017/2018 był dynamiczny i w tygodniowych sprawozdaniach rejestrowaliśmy nawet po 9 tysięcy osób.