Narkotyki i dopalacze zabijają – Szkoda Ciebie na takie patoklimaty

with Brak komentarzy

Narkotyki i dopalacze zabijają – Szkoda Ciebie na takie patoklimaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, realizację kampanii pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi – Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych jak i społecznych.

Jednym z elementów kampanii jest spot filmowy o tematyce związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.
Spot ma na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży treści dotyczących niebezpieczeństwa uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie z Komendą Wojewódzka Policji w Szczecinie podejmą współpracę polegającą na realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych na poziomie województwa zachodniopomorskiego w ramach  kampanii pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Ogólnopolska kampania rozpocznie się 2 kwietnia.

Informację będą umieszczane na stronie http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl w zakładce poświeconej kampanii.