Obchody Europejskiego Tygodnia Testowania oraz zbliżający się Światowy Dzień Walki z AIDS

with Brak komentarzy

Obchody Europejskiego Tygodnia Testowania oraz zbliżający się Światowy Dzień Walki z AIDS

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Testowania oraz zbliżającego się Światowego Dnia Walki z AIDS Pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Szczecinie rozpoczęli od dnia 8 listopada br. cykl prelekcji poświęconych tematyce HIV/AIDS. Zajęcia edukacyjne przeprowadzane są w szkołach średnich wśród uczniów klas I, II i III i kontynuowane będą do końca miesiąca. Tematem przewodnim jest promocja testowania w kierunku zakażeń wirusem HIV oraz profilaktyka nowych zakażeń, zgodnie z założeniami kampanii KC ds. ADIS pt. #mamczarozmawiać.

Udział w spotkaniach edukacyjnych wybranych szkół znajdujących się na terenie miasta Szczecin oraz będących pod nadzorem WSSE w Szczecinie jest jednocześnie zaproszeniem tych szkół do udziału w ,,Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS”. Konkurs zorganizowany został przez ZPWIS w Szczecinie w partnerstwie z ZUW w Szczecinie oraz PTH Oddział Szczecin. Finał konkursu przewidziany jest na 13 grudnia 2019 w siedzibie WSSE w Szczecinie.

Współpraca w zakresie edukacji podjęta została z następującymi szkołami: Zespołem Szkół nr 2 im. Władysława Orkana, Zespołem Szkół nr 8 im. Stanisław Staszica, Zespołem Szkół Budowlanych im. Kaźmierza Wielkiego oraz Zespołem Szkół Łączności. Do chwili obecnej w prelekcjach udział wzięło 547 uczniów.