Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

with Brak komentarzy

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

Informujemy, że Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) wprowadził od dnia 19 marca 2020 r. (czwartek) do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (WSSE) w Szczecinie polegające na wykonywaniu wyłączenie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

  • WSSE nie obsługuje bezpośrednio interesantów. Wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, bezpośrednio przez pracowników WSSE, a także wezwania do osobistego stawiennictwa zostają anulowane.
  • Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez WSSE mogą kontaktować się z pracownikami wyłączenie telefonicznie i drogą elektroniczną (e-mail) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
  • Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
  • Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych znajduje się na stronie BIP oraz WSSE w zakładce “Kontakt”.
  • WSSE nie przyjmuje studentów na praktyku studenckie.
  • Pracownicy WSSE pracują w dotychczasowych godzinach pracy WSSE Szczecin bez zmian.
  • Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej WSSE w Szczecinie.