Podsumowanie Akcji Ważenia Tornistrów

with Brak komentarzy

Podsumowanie Akcji Ważenia Tornistrów

W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży dzień 1 października 2018r. został ogłoszony „Ogólnopolskim Dniem Tornistra” i zainicjował akcję prowadzoną przez pracowników Oddziału OZiPZ wspólnie z pionem Higieny Dzieci i Młodzieży, w trakcie których dokonywano pomiarów wagi tornistrów wśród uczniów klas I-VIII szkół podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Przy udziale pielęgniarki szkolnej zostały zważone  tornistry uczniów wraz z całą przyniesioną do szkoły zawartością  i na podstawie ich wagi wyliczono w procentach współczynnik masy ciała dziecka do masy plecaka.

W trakcie trwania akcji oceniono obciążenie ciężarem tornistrów 10 740 uczniów w 49 szkołach podstawowych, w tym 31 placówkach miejskich oraz 18 wiejskich.
Wyniki pomiarów opracowano w oparciu o:
 • Zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zgodnie   z którym  ciężar na plecach ucznia nie powinien przekraczać 10% wagi dziecka.
 • Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w myśl którego, ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10% wagi dziecka.
 • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z którym waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia.
Podstawowe wnioski z badania:
 • Najbardziej obciążeni są uczniowie klas IV szkół podstawowych, gdzie tylko 18,6% nosiło plecaki nie przekraczające 10% masy ich ciała.
 • Kolejne klasy szkół podstawowych, których uczniowie dźwigają najcięższe tornistry to oddziały V - tylko 30% nosiło plecaki nie przekraczające 10% masy ich ciała oraz VI – gdzie 43,5% nosiło plecaki nie przekraczające 10% masy ich ciała.
 • Najmniej obciążeni są uczniowie klas VIII szkół podstawowych, których plecaki w 68% nie przekraczają 10% masy ich ciała, a tylko 3% młodzieży nosi tornistry które przekraczają 15% ich wagi.
 • 50% Dzieci i młodzieży oddziałów I-III oraz VII szkół podstawowych noszą plecaki przekraczają 10% ich wagi.
 • Kontrole służb sanitarnych wykazały, że przeciążenie tornistra często powoduje wkładanie do niego rzeczy, które nie są konieczne do nauki na zajęciach szkolnych. Uczniowie zabierają gry, zabawki, albumy z naklejkami itp.
 • Inny problem to źle ułożony plan zajęć szkolnych. Zdarza się, że jedna z klas w jednym dniu ma tylko naukę języków, przedmioty artystyczne i religię, a w pozostałe dni kumulowane są lekcje wymagające dużej koncentracji, takie jak chemia, matematyka i fizyka. Ponadto, często zdarza się, że w jednym dniu uczniowie danej klasy mają  np. 4 lekcje, a w następnym 7.
 • 6018 (56%) nosi tornistry przekraczające 10% masy ich ciała, a 1644 (15,3%) dźwiga plecaki przekraczające 15% wagi ich ciała.
 • 1745 (45,5%) uczniów szkół wiejskich nosi plecaki przekraczające 10% masy ich ciała.
 • 491 (15,3%) uczniów szkół wiejskich nosi plecaki przekraczające 15% masy ich ciała.
 • 4273 (43,4%) uczniów szkół miejskich nosi plecaki przekraczające 10% masy ich ciała
 • 1153 (15,3%) uczniów szkół miejskich nosi plecaki przekraczające 15% masy ich ciała
 • Tornistry uczniów szkół wiejskich są o 2% cięższe niż ich rówieśników uczęszczających do szkół miejskich.