Podsumowanie programu „Bieg po zdrowie”

with Brak komentarzy

Podsumowanie programu „Bieg po zdrowie”

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście  szkodliwości palenia papierosów.

W roku szkolnym 2018/19 udział w  III edycji  programu „Bieg po zdrowie” w województwie zachodniopomorskim wzięło 194 szkół podstawowych z 20 powiatów, na 471, co stanowi 41% wszystkich szkół w województwie.

W szkołach tych program realizowało 368 klas IV na 1004 w województwie.

Uczestnikami programu było łącznie 7150.