Podsumowanie programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” 2018/2019

with Brak komentarzy

Podsumowanie programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” 2018/2019

Podsumowanie realizacji IV edycji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” w roku szkolnym 2018/19.

Do realizacji Programu przystąpiło 52% szkół podstawowych w woj. zachodniopomorskim tj. 246 szkół podstawowych.

Edukacją objęto 13 727 uczniów:
  • z 5 klas szkół podstawowych 3358
  • z 6 klas szkół podstawowych 3041
  • z 7 klas szkół podstawowych 5451
  • z 8 klas szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum: 1877

Co daje 12% uczniów klas szkół podstawowych z woj. zachodniopomorskiego.

Łącznie pracownicy PSSE przeprowadzili 362 zajęcia o tematyce profilaktyki używania substancji psychoaktywnych w ramach Programu. Przeszkolono 487 nauczycieli podczas 45 spotkań. Działaniami programowymi objęto również 6314 rodziców.